Staude og Urtegård

Navnet Staude & Urtegård hen speiler hagen, den er rundt 3 mål og svært innholdsrik. Her kan du finne en spesiell ro, krydder til matlagingen, ta en hagevandring eller nyte en kopp kaffe i lyshuset. 

Da Øyvind og Bjørg overtok gården i 1978 var området øst for hovedhuset, Kjellerbakken, i utg.punktet et hestebeite. Under arbeidet med å spa opp beitet for å opparbeide hagen dukket det opp historiske funn fra en svunnen tid. Grunnmurer og steingulv etter det gamle klyngetunet ble gravd fram, og noen av funnene er datert til før reformasjonen. I forbindelse med funnene av en sølvskje, salvekrukke og svært gamle mynter var det arkeologer på gården som daterte disse funnene. Kjellerbakken ble fredet, med bakgrunn av de historiske funn som var gjort. Driften av hagen kunne fortsette som før, men det ligger den dag i dag restriksjoner på hvor dypt det er lov til å grave i dette området. I årenes løp er det gjort en rekke små og store funn som i dag finnes i Urtestua til beskuelse.

Hagen er opparbeidet med steingjerder som rammer inn blomsterbed og området. Dette var i sin tid grunnmurene til husene som stod på klyngetunet. Det står fortsatt to gamle jordkjellere på kjellerbakken, hvor den ene er renovert slik at den kan benyttes. Den inneholder ikke poteter og grønnsaker i dag, men fungerer som et lite lysthus for spesielt interesserte. Den første planten i den hagen vi kjenner i dag ble plantet på akkurat denne jordkjelleren, og det var der det hele begynte. Hagen er blitt til en oase på rundt 3 mål og er svært innholdsrik. Her kan du finne en helt spesiell ro, krydder til matlaging, ta en hagevandring eller nyte en kopp kaffe fra en av de mange sittegruppene blant roser og frodige stauder.

Gården drev tidligere med tradisjonell melke- og kjøttproduksjon, og med gårdsturisme som tilleggsnæring. «Stigerboligen», som inneholder kafè og leilighet er flyttet hit fra Mo i Rana, hvor den på 1950-tallet tjente som bolig for en av Stigerene ved Mofjellet gruver. Huset har innvendig tømmer og er innredet med historiske møbler og gjenstander, noe som gir en helt spesiell atmosfære. I dag omtaler vi huset som «Urtestua».  På tunet står hytta «Bodilbu».