Litlehaug etter 1844

Gården Litlehaug har vært i familiens drift i over 100 år, men har en mye eldre historie, noe de mange middelalderfunn på gården forteller. Inntil 1847 lå det mange hus som tilhørte gården Halland her i et felles tun.

1844 begynte prosessen hvor teigblanding skulle opphøre, og husene i klyngetunet ble spredt slik at produktiviteten til de forskjellige gårdene skulle øke.

 

Litlehaug ligger på Halland, og fram til 1885 lå Halland under Coldevin gods.

Etter 1844, da prosessen hvor teigblanding skulle opphøre begynte, bøkslet Hans Andreas Johansen (1819-1906) Litlehaug. Han var gift med Dorthea Johanna Christensdatter (1823-før1900). De fikk tre barn, deriblant Ingeborg Anna Hansdatter (1853-?).

Hans Andreas drev som bøkselbonde på Litlehaug fram til svigersønnen Gotfred Adolf Bedsvaag (1861-1921) overtok. Gotfred giftet seg med Ingeborg Anna Hansdatter i 1889,  og bøkslet gården fram til 1903. Da lå Halland under Husby gods.

 

 

I 1903 kom Litlehaug inn i vår families historie. Da overtok mine oldeforeldre, Paul og Martine Kaspersen, som bøkselbønder. Paul kom fra Remman, og Martine fra Huglen.

De bodde i huset vi i dag kjenner som gammalstua. På bildet ser vi gammelstua med Lifjellet i bakgrunnen. Paul og Martine fikk fire barn, deriblant Magnhild. I 1910 var Halland under Gidtske gods.

Magnhild giftet seg med Petter Fagervik under krigen, og de overtok gradvis driften på Litlehaug. I 1962 kjøpte de gården, og i 1963 bygde de huset vi i dag kjenner som hovedhuset. Hit flyttet de og de tre barna deres; Randi, Irene og Øyvind.

 

I 1978 ble kårboligen bygd, og da Øyvind og Bjørg overtok gården samme år, flyttet Petter og Magnhild dit.

Nå har neste generasjon flyttet hjem, og inn i hovedhuset. Øyvind bor i dag i kårboligen :)

  • Paul og Martine Kaspersen overtok som forpaktere på Litlehaug i 1903.

  • Petter og Magnhild kjøpte Litlehaug i 1962

  • Øyvind og Bjørg overtok Litlehaug i 1978

  • Runar og Elin flyttet inn i hovedhuset i 2017

  • Jenny og Julie er de to yngste på gården

Kommentarer

09.02.2016 12:22

Heidi

Så flink du er Elin :)

08.02.2016 20:23

Svein Midtgard

Veldig fin side. God kulturhistorie fra Hugløya. Du har fått lagt inn mye stoff og bilder av god kvalitet. På spørsmålet om hvem som har eid gården i eldre tider, forsøk Øyvind Jensen

09.02.2016 07:34

Elin

Tusen takk :)