Godssamlinger og eiere

Godseier og proprietær er betegnelsen på eier av en stor landeiendom, og betyr også at eieren ikke tilhører bondestanden.

Gjennom 700 år var Dønnesgodset et av Nord-Norges største godssamlinger. Vi forbinder Coldevin-familien med Dønnes gård i perioden fra ca 1750-1910 (5 generasjoner). I tillegg var det gods på Tomma, Husby gods.

Anders Christensen (1840-1901) var godseier i Husby. I 1865 giftet han seg med Johanne Marie Coldevin (1840- 1895), datter av Isach Jørgen Coldevin på Dønnes. Med henne fikk Husby-godset i 1885 et tilskudd på 67 leilendingsbruk fra Dønnes, de fleste i Nesna. Denne arven gjorde at Husbygodset vokste til ca 190 særskilt matrikulerte bruk, til dels ganske store gårder med en eller flere husmannsplasser på hele godset.

Da er det nærliggende å tro at Halland var under Coldevin gods fram til 1885, og under Husby gods etter 1885.

I 1895 dør Johanne Marie Coldevin, og Anders ble enkemann.

I 1899 giftet Anders Christensen seg med Nathalie Finchenhagen (1873-1955), men lykken ble kortvarig. Anders dør i 1901, og Nathalie ble enke. Nathalie fortsatte i samme godseier-ånd og var nok en driftig dame. Tidlig på 1900-tallet fikk hun oppført Husby-kapellet på tunet for egen regning.

Nathalie flytter for en periode til Trondheim, og der møter hun pastor Karl Olaf Johan Gidtske (1865-1948). I 1910 gifter de seg, og bosetter seg igjen på Tomma. Med dette arver Gidtske Husby-gods.

Delene av Halland,som evt ikke allerede var solgt, ble dermed i 1910 under Gidtske-gods. 

Karl Olaf og Nathalie får en sønn, Kaare Krey Gidtske (1912-1995). Kaare Krey gifter seg med Kirsten Marie Jacobsen (1923-2009)

  • Anders Christensen (1840-1901)

  • Johanne Coldevin (1840-1895)

  • Nathalie Finchenhagen (1873-1955)

  • Karl Olaf Johan Gidtske (1865-1948)

  • Kaare Krey Gidtske (1912-1995)

Kommentarer

09.02.2016 11:03

Christina

Bra jobba, Elin! Artig side :)