Bildet fra ca 1912 av steinfjøsen på Hallandsvolden. Bildet illustrerer overgangen fra breiing til hesjing. Brukerne på Hallandsvolden, Hans Hermann Johansen (f.1858) og Hansine Pedersen (f.1861), var de første som begynte å hesje på Hugløya.