De 8 tradisjonelle brukene under matrikkelgården Nordbostad på Hugløya tilhørte opprinnelig Dønnesgodset, men alle – unntatt Storvollen – ble overført til Husbygodset i 1885.
Fra venstre «Håjen». Bak denne ligger «Fløta». Til høyre i forgrunnen ligger «Gården». Sistnevnte ble ikke kjøpt fra Husbygodset før etter siste verdenskrig.