Ungfe på beite. I bakgrunnen ser vi både gammalstua og hovedhuset som står der den dag i dag.